Ventilatiesysteem C prijs

Ventilatiesysteem C prijs

Wie in zijn woning voornamelijk vaste ramen heeft, zal voor verluchting en ventilatie beroep moeten doen op een ventilatiesysteem. Er zijn verschillende soorten ventilatiesystemen die elk een andere manier van ventilatie aanbieden. De prijs van mechanische ventilatie zal hoger liggen dan die van natuurlijke ventilatie. Ventilatiesysteem C biedt het allebei.

Waarom prijs van ventilatiesysteem C betalen?

Ventilatiesysteem C werkt als volgt:

  • Voor de luchtaanvoeren worden er in dit systeem roosters gebruikt, zoals dat in een woonkamer beter past.
  • Voor de luchtafvoer daarentegen worden ventilators gebruikt. Een dergelijk systeem past beter in natte ruimtes zoals badkamers.

Ventilatiesysteem C prijs

Dat systeem verschilt van ventilatiesystemen A, B en D, die andere manieren van luchttoe- en afvoer beloven. De prijs van het ventilatiesysteem wordt duurder hoe verder de letter in het alfabet verwijderd is van A.

De twee soorten ventilatie zijn bij dit ventilatiesysteem op elkaar afgestemd. Er komt dus evenveel lucht naar binnen als er naar buiten gaat.

Ventilatiesysteem C prijs: hoeveel moet ik betalen?

De prijs van ventilatiesysteem C ligt hoger dan die van A omdat C deels mechanische ventilatie aanbiedt. De gemiddelde prijs voor ventilatiesysteem C ligt rond de 3.000 euro. Het is ook mogelijk om zelfregulerende roosters te plaatsen. Dan heb je te maken met ventilatiesysteem C+, wat 500 euro meer kost.


Je voegt best ook nog 500 euro extra toe in je kostenraming voor ventilatiesysteem C. De prijs zal omwille van plaatsingskosten nog hoger liggen dan hierboven vermeld. Voor een exacte prijs op maat vraag je best een offerte aan bij een of meerdere leveranciers. Wie meerdere offertes aanvraagt, kan beter vergelijken waar hij het meest waar krijgt voor z’n geld.

Let op: houd bij het bepalen van de prijs van ventilatiesysteem C rekening met het feit dat je extra stookkosten zal moeten betalen. De luchttoevoer wordt namelijk niet verwarmd, omdat die op natuurlijke wijze gebeurt.

Bovendien zal je om die reden ook meer last hebben van lawaai dat van buiten afkomstig is. Dat is het geval omdat de wind de lucht ongefilterd naar binnen blaast. Met ventilatiesysteem D heb je dat niet. Dat zie je natuurlijk wel terug in de prijs. De prijs voor ventilatiesysteem D ligt gemiddeld rond de 5.500 euro.

Ventilatiesysteem C+

Ventilatiesysteem C en C+ werken beide met natuurlijke luchtaanvoer en mechanische luchtafvoer. Wel is er een groot verschil tussen de twee systemen. Ventilatiesysteem C+ is in tegenstelling tot systeem C zelfregelend en ververst de lucht niet continu, maar doet dit enkel indien nodig. Het ventilatiesysteem kan zich aanpassen aan de situatie in de woning. Ventilatiesysteem C+ werkt met sensoren die continu de luchtkwaliteit in de woning meten.

Het systeem past vervolgens zijn werking aan op de kwaliteit van de lucht die in de woning wordt gemeten. Zijn er veel mensen in de woning bijvoorbeeld, zal de lucht sneller verontreinigd raken. Het systeem speelt hierop in door harder te werken en zo meer vuile lucht af te voeren. Als er niemand aanwezig is in huis, reageert het systeem hierop door minder lucht af te voeren, omdat er simpelweg minder verontreinigde lucht is die afgevoerd moet worden.

Systeem C+ heeft meer controle over de luchtkwaliteit dan systeem C en is hiermee meer geschikt voor woningen dan systeem C. Doordat ventilatiesysteem C+ meer geavanceerd is, ligt prijs hoger dan die van een gewoon ventilatiesysteem C. Houd daarom rekening met een bijkomende prijs voor ventilatiesysteem C+ van ongeveer €500.

Ventilatiesysteem C prijs

Wat is de meerwaarde van een ventilatiesysteem C?

De investeringskosten van ventilatiesysteem C liggen behoorlijk wat lager dan de kosten van ventilatiesysteem D (wel zo’n €2.500 tot €3.500 lager). Waar systeem C werkt met een natuurlijk luchtaanvoer en een mechanische luchtafvoer, werkt systeem D met zowel een mechanische luchtafvoer als -aanvoer.

Dit verklaart de hogere kosten van ventilatiesysteem D ten opzichte van ventilatiesysteem C. Als je een beperkt budget hebt, maar toch een goed ventilatiesysteem wilt, ben je wellicht het beste af met ventilatiesysteem C.

Een tweede voordeel van ventilatiesysteem C is het lagere energieverbruik ten opzichte van systeem D. Ventilatiesysteem D heeft twee ventilatoren nodig, omdat de lucht mechanisch wordt afgevoerd, maar ook wordt aangevoerd.

Ventilatiesysteem C maakt slechts gebruik van één ventilator en dit maakt dat het energieverbruik van dit systeem lager ligt. Een kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat de stookkosten bij systeem C wel hoger uit zullen komen, omdat de lucht onverwarmd de woning binnentreedt. Dit is niet het geval bij ventilatiesysteem D, omdat bij dit systeem de vers aangevoerd lucht verwarmd wordt alvorens het in de woning terechtkomt.

Wat is de kostprijs voor het onderhoud van een ventilatiesysteem C?

De gemiddelde prijs voor ventilatiesysteem C inclusief plaatsing bedraagt €3.500. Voor ventilatiesysteem C+ is het gemiddelde bedrag inclusief installatie €4.000.

Als je dan een ventilatiesysteem hebt aangeschaft, wil je uiteraard dat het ventilatiesysteem naar behoren blijft werken. Hiervoor is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Bij een ventilatiesysteem C houdt dit in dat het toevoerrooster, de ventilator, het buizennet en de ventielen zo nu en dan gereinigd moeten worden. Het reinigen van de roosters en ventielen is onderhoud dat door uzelf gedaan kan worden.

Voor overig onderhoud neemt u het best contact op met een vakman. Voor eenmalig onderhoud betaal je gemiddeld €200 tot €350 (exclusief btw). Voor systeem C geldt dat eens in de 3 à 5 jaar de kanalen gereinigd moeten worden. De filters gaan ongeveer een jaar mee, daarna laat je deze het best vervangen.

De ventilator en luchtventielen zijn gebaat bij frequente reiniging, omdat na verloop van tijd stof- en luchtdeeltjes zich gaan nestelen aan de randen hiervan, wat een optimale werking van het ventilatiesysteem belemmert.